Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Παρασκευή 23-09-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
 2. 2.4η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2022 του Δ.Λ.Τ.Κ.
 3. 3.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στους Κ. Καστρουνή - Μ. Πετρίδη Ο.Ε.
 4. 4.Εξέταση αιτήματος κα Συνδάγγελου Νομικής.
 5. 5.Εξειδίκευση πιστώσεων.
 6. 6.Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                            Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 29-08-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αιτήσεις δημοτών για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4964/2022.
 2. Εξέταση αιτήματος Επαρχείου Καλύμνου.  

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                            Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 23-08-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αιτήσεις δημοτών για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα.  

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                             Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 09-08-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 2. Έγκριση ισολογισμού της 31-12-2021
 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αποκατάσταση υποσκαφής κεντρικού προβλήτα».
 4. Εξειδίκευση πιστώσεων
 5. Ψηφίσεις δαπανών
 6. Εξέταση αίτησης του «ΚΟΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                         Μπούκης Μιχαήλ

Συνεδρίαση ΔΣ

Κάλυμνος, 07.07.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 12-07-2022 και ώρα 19:30 με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εξέταση αίτησης Πετράκη Δημητρίου.
 2. Εξέταση αίτησης Παπαμιχαήλ Μιχαήλ.
 3. Εξέταση αίτησης Λυρά Νικολάου.
 4. Εξέταση αίτησης Κυπραίου Σπύρου.
 5. Εξέταση αίτησης Πέρου Γεωργίου.
 6. Εξέταση αίτησης Αυγουστίνου Εμμανουήλ.
 7. Εξέταση αίτησης Λιάγκη Γεωργίου.
 8. Εξέταση αίτησης Καρύπη Μαρουσώς.
 9. Εξειδίκευση πιστώσεων
 10. Ψηφίσεις δαπανών

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                         Μπούκης Μιχαήλ