Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου σήμερα Πέμπτη 19-01-2023 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Λήψη απόφασης για το έργο « Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου»

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται γιατί έχει έρθει η απάντηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στην ένσταση της αναδόχου εταιρείας του παραπάνω έργου και για αυτόν το λόγο κρίνεται απαραίτητη η άμεση απόφαση του Δ.Σ.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                          Μπούκης Μιχαήλ