Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 21-03-2024 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
 2. 2.Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
 3. 3.Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων 2025-2028.
 4. 4.1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2024 του Δ.Λ.Τ.Κ.
 5. 5.Εξέταση αιτήματος κα Μηλάτου Ευαγγελίας.
 6. 6.Εξέταση αιτήματος κ. Κυπραίου Σπυρίδωνος.
 7. 7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καρανικόλα Πανορμίτη (MAESTRO)..
 8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σδρέγα Αναστάσιο.
 9. 9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καβουκλή Σωφρόνιο.
 10. 10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Καλοτίνα.
 11. 11.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γάτη Παντελή.
 12. 12.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καλόμοιρος-Χατζημιχάλης Ο.Ε. (HOMU).
 13. 13.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καλόμοιρος-Χατζημιχάλης Ο.Ε. (MASTER GRILL).
 14. 14.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 29-01-2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Σύσταση σε σώμα του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
 2. 2.Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2024.
 3. 3.Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2024.
 4. 4.Ανάθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Κ. στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων.

 

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                        Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 16-01-2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 και την Εγκύκλιο 577/2023 του ΥΠΕΣ με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2024.

 

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                           Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 11-09-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 και την Εγκύκλιο 577/2023 του ΥΠΕΣ με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εξέταση αιτήματος κ.Πανάτου Βαγγέλη.
 2. Εξέταση αιτήματος κα Συνδάγγελου Νομικής.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μαρτίνο Γεώργιο για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων.
 4. Ψηφίσεις δαπανών
 5. Εξειδίκευση πιστώσεων.

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                           Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 22-06-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εξέταση αιτήματος αθλητικού συλλόγου ¨ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ”.
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μαμουζέλο Γεώργιο.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καμπουράκη Θέμελη-Αυγουστίνο Εμμανουήλ Ο.Ε.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Σέμπρου Φουκαίνα για την τοποθέτηση μέσα στην αίθουσα αναμονής επιβατών της εξωτερικής αποβάθρας, αυτόματου πωλητή αναψυκτικών και νερού.
 5. Διαπίστωση αδυναμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου» και ανάθεση σε ιδιώτη.
 6. Μετακίνηση Προέδρου.

                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                     Μπούκης Μιχαήλ