Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 29-08-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αιτήσεις δημοτών για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4964/2022.
 2. Εξέταση αιτήματος Επαρχείου Καλύμνου.  

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                            Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 23-08-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αιτήσεις δημοτών για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα.  

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                             Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 09-08-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 2. Έγκριση ισολογισμού της 31-12-2021
 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Αποκατάσταση υποσκαφής κεντρικού προβλήτα».
 4. Εξειδίκευση πιστώσεων
 5. Ψηφίσεις δαπανών
 6. Εξέταση αίτησης του «ΚΟΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                         Μπούκης Μιχαήλ

Συνεδρίαση ΔΣ

Κάλυμνος, 07.07.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 12-07-2022 και ώρα 19:30 με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εξέταση αίτησης Πετράκη Δημητρίου.
 2. Εξέταση αίτησης Παπαμιχαήλ Μιχαήλ.
 3. Εξέταση αίτησης Λυρά Νικολάου.
 4. Εξέταση αίτησης Κυπραίου Σπύρου.
 5. Εξέταση αίτησης Πέρου Γεωργίου.
 6. Εξέταση αίτησης Αυγουστίνου Εμμανουήλ.
 7. Εξέταση αίτησης Λιάγκη Γεωργίου.
 8. Εξέταση αίτησης Καρύπη Μαρουσώς.
 9. Εξειδίκευση πιστώσεων
 10. Ψηφίσεις δαπανών

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                         Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24.06.2022
 

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ.Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 29-06-2022 και ώρα 19:30 με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τη νομιμοποίηση των στεγάστρων της ζώνης λιμένα.
 2. Εξέταση αίτησης Δημητρίου Βαλσαμίδη
 3. Εξέταση αίτησης της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε»
 4. Εξέταση αίτησης ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 5. Εξειδίκευση πιστώσεων
 6. Ψηφίσεις δαπανών
 7. Αιτήσεις δημοτών

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                      Μπούκης Μιχαήλ