Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 18-06-2024 και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δ.Λ.Τ.Κ.
 2. 2.Εξειδίκευση πιστώσεων.
 3. 3.Ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ.Κ. στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων.
 4. 4.Ορισμός υπογράφοντα σύμβασης για προμήθεια P.O.S. από την τράπεζα ALPHA BANK.
 5. 5.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μιχαήλ Ελ Κολί..
 6. 6.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μιχαήλ Ελ Κολί..
 7. 7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καλίτση Ελευθέριο.
 8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παπαχατζή Νικόλαο.
 9. 9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καρανικόλα Πανορμίτη.
 10. 10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκουφεζή Νικόλαο.
 11. 11.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Χατζηθεοδώρου Μιχαήλ.
 12. 12.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Σκυλλά Νίκη.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου σήμερα Τρίτη 11-06-2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. M/V ''BLUE SHARK'' ΣΗΜΑΙΑΣ TOGO , IMO:9003770.

 

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται λόγω επικινδυνότητας στο λιμένα Καλύμνου.

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 14-05-2024 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση τροποποίησης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
 2. 2.Παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης για ΤΑΧΙ.
 3. 3.Εξέταση αιτήματος αθλητικού συλλόγου ¨ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ”.
 4. 4.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Παπαμιχαήλ Νίκη
 5. 5.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Μαρουσώ Καρύπη & ΣΙΑ ΟΕ.
 6. 6.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Νικολάκη Ιωάννη.
 7. 7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ανάση Γεώργιο.
 8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Συνδάγγελου Νομική.
 9. 9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Διαμαντή Μασούτη Α.Ε.
 10. 10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Μικέ και Γεώργιο Σουλούνια Ο.Ε.
 11. 11.Ψηφίσεις δαπανών.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 25-04-2024 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Συγκρότηση επιτροπής Ναυαγίων Νήσου Καλύμνου έτους 2024.
 2. 2.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Μαρία.
 3. 3.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Καστελοριζιού – Βαρβαρή Στυλιανή.
 4. 4.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αλαχούζο Μιχαήλ.
 5. 5.Εξέταση αιτήματος κα Συνδάγγελου Νομικής.
 6. 6.Ψηφίσεις δαπανών.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 10-04-2024 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2024 του Δ.Λ.Τ.Κ. και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 2. 2.Λήψη απόφασης για την έγκριση αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
 3. 3.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Τρικοίλη Ευδοκία.
 4. 4.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσσάρη Σακελλάριο.
 5. 5.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Ξυλουρά Νομική.
 6. 6.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Μπαϊράμη Ειρήνη.
 7. 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Κουκουβά Ευαγγελίστρια.
 8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Κουτσουράη Νίκη.
 9. 9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στον κ. Μαστόρο Στέφανο.
 10. 10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στον κ. Πετράκη Δημήτρη.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος