Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18.03.2022

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 23-03-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/2022 (ΦΕΚ 332/2022 ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Συζήτηση για τη διαδικασία είσπραξης λιμενικών τελών και διάθεσης καρτών
  2. 2.Ψηφίσεις δαπανών
  3. 3.Εξέταση αιτήματος εκκλησιαστικού συμβουλίου Ι.Ν Αγίου Στεφάνου
  4. 4.Εξειδίκευση πιστώσεων
  5. 5.Αιτήσεις δημοτών

                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                 Μπούκης Μιχαήλ