ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση στη Βουλή για την φοροαπαλλαγή των ναυτιλιακών εταιρειών

 
gakisΕρώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς- Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ναυτιλίας και Αιγαίου κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Απάντησε η κυβέρνηση στα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιρειών;»


Αναλυτικά:

«Παρά το γεγονός, ότι τα αρμόδια Υπουργεία ουδέποτε προέβησαν σε κάποια ανακοίνωση, εν τούτοις, από πολλά δημοσιεύματα τους τελευταίους μήνες, προκύπτει ότι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων ελληνικών Υπουργείων, εξελίσσεται μια συστηματική επίσημη διαβούλευση – διερεύνηση, με περιεχόμενο το καθεστώς φορολογίας των εμπορικών πλοίων και των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

Τα παραπάνω δημοσιεύματα αναφέρουν, ότι ήδη από το 2011 μέχρι και πρόσφατα, έχουν αποσταλεί από την Επιτροπή προς την ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον τρεις επιστολές – έγγραφα, με περιεχόμενο τη διερεύνηση του θέματος. Αναφέρονται συγκεκριμένα:

α) Επιστολή της 4ης Νοεμβρίου 2011, με την οποία η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη πιθανών μέτρων, υπέρ των ναυτιλιακών εταιρειών. Οι ελληνικές αρχές, υπέβαλαν αίτημα παράτασης της προθεσμίας απάντησης, με επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου 2011, το οποίο έγινε δεκτό με επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2011. Οι ελληνικές αρχές ανταποκρίθηκαν στο αίτημα παροχής πληροφοριών, στις 3 και 11 Ιανουαρίου 2012.

β) Επιστολή της 31ης Ιουλίου 2012, του Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κ. Alexander Italianer προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ και ειδικότερα προς τον πρέσβη κ. Θόδωρο Σωτηρόπουλο με θέμα «Καθεστώς Φορολογίας, με βάση τη χωρητικότητα των πλοίων, την εξαίρεση από το φόρο εισοδήματος, καθώς και ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα υπέρ της ναυτιλίας και συναφών κλάδων», ζητώντας περισσότερες εξηγήσεις.

γ) Επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία με ημερομηνία 17/08/2012, με θέμα «Πιθανή μείωση του συναφούς με την εργασία κόστους για τους ναυτικούς και άλλα πιθανά κρατικά μέτρα, προς όφελος ναυτιλιακών εταιρειών», την οποία υπογράφει ο κ. Alain Alexis, προϊστάμενος διοικητικής μονάδας, η οποία συνοδεύεται από κείμενο 11 σελίδων, το οποίο επιγράφεται ως Παράρτημα Ι. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε και έλαβε προθεσμία μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2012, για να απαντήσει στα ερωτήματα της Επιτροπής.

Είναι προφανές, ότι οι παραπάνω πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενεργοποιούνται στο έδαφος της όξυνσης του ανταγωνισμού πολλών και ισχυρών συμφερόντων, στον τομέα των Ευρωπαϊκών και παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών. Η ισχύς και η δυναμικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, έχει ανταγωνίστριες δυνάμεις. Ανεξάρτητα, όμως, από το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει συμβατικά να μην αγνοήσει αυτή την παράμετρο, εν τούτοις, η σε εξέλιξη διερεύνηση δίνει μια πολύ σημαντική δυνατότητα για τη διεξαγωγή ενός ανοικτού δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας, μεταξύ όλων όσων οφείλουν να έχουν υπεύθυνο λόγο αναφορικά με την αντιστοίχιση του μεγέθους της ελληνικής ναυτιλίας, με τη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία.

Είναι γι’ αυτό απολύτως αναγκαίο αυτή η διαβούλευση – διερεύνηση να μην παραμείνει μόνο στο πλαίσιο της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελληνικής κυβέρνησης, αλλά να διευρυνθεί σε έναν ανοιχτό διάλογο πολιτείας, κοινοβουλίου και πολιτικών κομμάτων, με όλους τους κοινωνικούς φορείς που εκπροσωπούν τις παραγωγικές δυνάμεις στο χώρο της ναυτιλίας, τόσο της επιχειρηματικότητας, όσο και της ναυτεργασίας.
Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. κατ’ επανάληψη, έχει θέσει το θέμα αυτό τόσο στη Βουλή, όσο και με δημόσιες ανακοινώσεις. Ιδιαίτερα, στις συνθήκες της οξύτατης κρίσης, επείγει η επαναξιολόγηση ή και η κατάργηση όλων των φοροαπαλλακτικών καθεστώτων, με κριτήρια τη συνταγματική επιταγή της δίκαιης αναλογικότητας στα δημόσια βάρη.
Ειδικότερα, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., έχει προγραμματικά διακηρύξει την ανάγκη της επανεξέτασης από μηδενική βάση, των σχέσεων ανάμεσα στο ελληνικό κράτος, τη ναυτιλία και τον εφοπλιστικό κόσμο, με στόχο την κατάργηση των 58 διαφορετικών φοροαπαλλαγών και τη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού καθεστώτος, που θα ανταποκρίνεται στη συνταγματική επιταγή για τη συμβολή όλων των Ελλήνων υπηκόων στα δημόσια βάρη, στα πλαίσια μίας Εθνικής Προγραμματικής Συμφωνίας με τον κλάδο της ναυτιλίας και τον εφοπλιστικό κόσμο, που θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

1. Έχουν απαντήσει στις επιστολές και στα ερωτήματα που τους έχει απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με το καθεστώς φορολόγησης των ναυτιλιακών εταιρειών και με άλλα συναφή θέματα; Εάν ναι, ποιες είναι οι απαντήσεις τους; Εάν όχι. πότε σκοπεύουν να απαντήσουν;
2. Προτίθενται με βάση τα ερωτήματα και τις απαντήσεις να ανοίξουν δημόσιο διάλογο, αναφορικά με την κατ’ ελάχιστον επιτακτική και προφανή ανάγκη δίκαιης εξισορρόπησης της δυναμικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, με τα οφέλη που απολαμβάνει από αυτήν η ελληνική κοινωνία;
3. Προτίθεται η κυβέρνηση να καταργήσει τις 58 διαφορετικές φορολογικές απαλλαγές που απολαμβάνει το εφοπλιστικό κεφάλαιο ή να τις επανεξετάσει από μηδενική βάση, μέσω της σύναψης μίας Εθνικής Προγραμματικής Συμφωνίας με τον κλάδο της ναυτιλίας και τον εφοπλιστικό κόσμο;


Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Καλούνται οι ερωτώμενοι αρμόδιοι Υπουργοί, να μας κοινοποιήσουν τα παρακάτω έγγραφα, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας αιτήσεως κατάθεσης εγγράφων:

1. Την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ελληνική κυβέρνηση με ημερομηνία την 4η Νοεμβρίου 2011, με την οποία ζητήθηκαν πληροφορίες για πιθανά μέτρα υπέρ των ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και τα έγγραφα που απέστειλαν οι ελληνικές αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως απάντηση στην εν λόγω επιστολή.
2. Την επιστολή που απηύθυνε την 31η Ιουλίου 2012, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Alexander Italianer προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ και ειδικότερα προς τον πρέσβη κ. Θόδωρο Σωτηρόπουλο με θέμα «Καθεστώς Φορολογίας με βάση τη χωρητικότητα των πλοίων, την εξαίρεση από το φόρο εισοδήματος, καθώς και ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα υπέρ της ναυτιλίας και συναφών κλάδων», ζητώντας περισσότερες εξηγήσεις καθώς και τα έγγραφα που απέστειλαν οι ελληνικές αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως απάντηση στην εν λόγω επιστολή.
3. Την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία με ημερομηνία 17/08/2012, με θέμα «Πιθανή μείωση του συναφούς με την εργασία κόστους για τους ναυτικούς και άλλα πιθανά κρατικά μέτρα προς όφελος ναυτιλιακών εταιρειών», την οποία υπογράφει ο κ. Alain Alexis, προϊστάμενος διοικητικής μονάδας, η οποία συνοδεύεται από κείμενο 11 σελίδων το οποίο επιγράφεται ως Παράρτημα Ι και με την οποία ζητούνται πληροφορίες για μια σειρά από ερωτήματα, καθώς και τα έγγραφα που απέστειλαν οι ελληνικές αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απάντηση στην εν λόγω επιστολή και στο Παράρτημα της.
4. Άλλα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην αλληλογραφία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες επιστολές (πχ αιτήσεις παράτασης των προθεσμιών για τις απαντητικές επιστολές). Επίσης, οι κύριοι Υπουργοί, παρακαλούνται για την κατάθεση του συνόλου των εγγράφων της αλληλογραφίας, μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών και των φορέων του ελληνικού κράτους, που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του περιεχομένου των απαντητικών επιστολών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, που σχετίζεται με την ερευνώμενη υπόθεση.


Οι ερωτώντες βουλευτές


Θοδωρής Δρίτσας
Α΄ Πειραιά και Νησιών

Δημήτρης Γάκης
Δωδεκανήσου

Γιάννης Δραγασάκης
Β΄ Αθήνας


Γιώργος Σταθάκης
Χανίων

Δημήτρης Στρατούλης
Β΄ Αθήνας

Νίκος Συρμαλένιος
Κυκλάδων

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Β΄ Αθήνας"
 
- www.marinews.gr