Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 25-04-2024 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Συγκρότηση επιτροπής Ναυαγίων Νήσου Καλύμνου έτους 2024.
  2. 2.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Μαρία.
  3. 3.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Καστελοριζιού – Βαρβαρή Στυλιανή.
  4. 4.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αλαχούζο Μιχαήλ.
  5. 5.Εξέταση αιτήματος κα Συνδάγγελου Νομικής.
  6. 6.Ψηφίσεις δαπανών.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος