Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της αίθουσας επιβατών στον κεντρικό λιμένα Καλύμνου