Διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας για την καθαριότητα των λιμενικών ζωνών της νήσου Καλύμνου