Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή των τουαλετών και μπάνιου του κτιρίου της σχολής δυτών