Προμήθεια δύο (2) πολυμηχανημάτων για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου