Κρουαζιέρα: Οι ξένοι προτιμούν την Ελλάδα

417078CF2A8B0DFCB5D0A6226B4B4224Στοιχεία, τα οποία παρουσιάστηκαν από το European Cruise Council (ECC) δείχνουν ότι παρά την οικονομική κρίση η Ευρωπαϊκή βιομηχανία κρουαζιέρας διατήρησε και το 2011 τη σημαντική της ανάπτυξη.
Η συνολική συμβολή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας στην Ευρωπαϊκή οικονομία αυξήθηκε και έφτασε στο ρεκόρ των 36,7 δισ. ευρώ για το 2011 (από 35,2 δισ. ευρώ το 2010), σημειώνοντας συνολική αύξηση 54% από το 2006.

ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελλάδα είναι κυρίως χώρα προορισμού κρουαζιέρων που προσφέρει και κάποιες υπηρεσίες επισκευών πλοίων. Τα έσοδα της χώρας από την κρουαζιέρα το 2011 ήταν 234 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 2,4 του Ευρωπαϊκού συνόλου. Το 46% αυτών των εσόδων προηλθαν από τον τομέα των μεταφορών ενώ το 17% από τις επισκευές.

Είναι ξεκάθαρο από τα παραπάνω στοιχειά ότι για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την κρουαζιέρα δεν μπορούν θα πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα με τις υπηρεσίες προορισμού και επιβίβασης (homeporting) και οι υπόλοιποι τομείς όπου δυστυχώς η χώρα μας έχει από καιρό αποτύχει. Οι τομείς αυτοί είναι οι κατασκευές, μετασκευές/επισκευές πλοίων η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και η απασχόληση Ελλήνων από τις εταιρείες κρουαζιέρας.

Βασικό στοιχειό για τα παραπάνω είναι η ύπαρξη εταιρειών κρουαζιέρας που θα εδρεύουν στην Ελλάδα για να μπορέσει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η υπάρχουσα τεχνογνωσία και να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι δεσμοί με τις τοπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς τα πλοία και τις εταιρείες.

Εάν μια μεγάλη χώρα όπως η Ισπανία η οποία παρήγαγε 703.000 επιβάτες και ενώ είναι πρώτη σε συνολικό αριθμό επιβατών που επισκεφθήκαν τα λιμάνια της (5.255.000 επιβάτες), και δεύτερη σε αριθμό επιβατών που επιβιβασθήκαν στα Ισπανικά λιμάνια (1.384.000 επιβάτες) είχε έσοδα μόνο 834 εκ. ευρώ είναι εύκολο να συμπεράνουμε ότι τα περιθώρια για αύξηση των εσόδων της χώρας μας υπό την παρούσα κατάσταση είναι περιορισμένα. Να σημειωθεί ότι εκτός των άλλων οι λόγοι για τους οποίους η Ισπανία είναι πρώτη σε αριθμό επιβατών που επιβιβάζονται στα λιμάνια της είναι οι και οι κάτωθι:

• Εύκολη πρόσβαση από τις μεγάλες αγορές παραγωγής επιβατών όπως η Ηνωμένες Πολιτείες και η Λατινική Αμερική λόγω συχνών αεροπορικών ανταποκρίσεων.

• Ύπαρξη σημαντικής τροπικής αγοράς επιβατών - 703.000 Ισπανοί επιβάτες ταξίδεψαν το 2011 με κρουαζιερόπλοιο.

• Αριθμός και ποιότητα λιμενικών εγκαταστάσεων.

• Ύπαρξη ακμάζουσας τουριστικής βιομηχανίας με την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και του κράτους.

• Εγγύτητα με άλλες χώρες που αποτελούν σημαντικούς προορισμός κρουαζιέρας.


ΙΤΑΛΙΑ
Η Ιταλία το 2011 εισέπραξε 3 δισ. από την βιομηχανία κρουαζιέρας η το 30% του συνόλου των εσόδων που δημιούργησε η κρουαζιέρα στην Ευρώπη.

• Το 30% του ποσού που εισέπραξε η Ιταλία ήτοι 898 εκ. Ευρώ προηλθαν από τις κατασκευές πλοίων και τον ναυπηγικό τομέα.

• Όντας ο μεγαλύτερος προορισμός κρουαζιέρας η μεταφορές και η ξενοδοχειακές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κρουαζιέρα εισέπραξαν 699 εκ Ευρώ δηλ. το 23% του συνολικού ποσού.

• Οι παραπάνω από 13.500 εργαζόμενοι που εργοδοτουνται απευθείας από τις εταιρείες κρουαζιέρας περιλαμβανομένων και των πληρωμάτων εισέπραξαν 456 εκ. ευρώ δηλ. 15% των συνολικών εσόδων της Ιταλίας.


ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Το Ηνωμένο Βασίλειο το 2011 εισέπραξε 2,3 δισ. από την βιομηχανία κρουαζιέρας η το 24% του συνόλου των εσόδων που δημιούργησε η κρουαζιέρα στην Ευρώπη.

• Οι οικονομικές και εταιρικές υπηρεσίες που προσφέρει η χώρα και που συνοψίζονται σε υπηρεσίες διαφήμισης, παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και ασφάλειες δημιούργησαν έσοδα 591 εκ Ευρώ δηλ. 25% του συνόλου των εσόδων της χωράς από την κρουαζιέρα.

• Όντας η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή αγορά επιβατών κρουαζιέρας η μεταφορές και η ξενοδοχειακές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κρουαζιέρα εισέπραξαν 430 εκ Ευρώ δηλ. το 18% του συνολικού ποσού.

• Οι 14.486 εργαζόμενοι που εργοδοτουνται απευθείας από τις εταιρείες κρουαζιέρας περιλαμβανομένων και των πληρωμάτων εισέπραξαν 520 εκ. ευρώ δηλ. 22% των συνολικών εσόδων της χώρας.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Γερμανία το 2011 εισέπραξε κάτι περισσότερο από 1,4 δισ. από την βιομηχανία κρουαζιέρας η το 15% του συνόλου των εσόδων που δημιούργησε η κρουαζιέρα στην Ευρώπη.

• Το 40% του ποσού που εισέπραξε η Γερμανία ήτοι 572 εκ. Ευρώ προηλθαν από τις κατασκευές πλοίων και τον ναυπηγικό/κατασκευαστικό τομέα.

• Όντας η δεύτερη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή αγορά επιβατών κρουαζιέρας η μεταφορές και η ξενοδοχειακές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κρουαζιέρα εισέπραξαν 260 εκ Ευρώ δηλ. το 18% του συνολικού ποσού.

• Οι 3,974 εργαζόμενοι που εργοδοτουνται απευθείας από τις εταιρείες κρουαζιέρας περιλαμβανομένων και των πληρωμάτων εισέπραξαν 100 εκ. ευρώ δηλ. 7% των συνολικών εσόδων της χώρας.


ΙΣΠΑΝΙΑ
Η Ισπανία σαν μεγάλη αγορά επιβατών καθώς επίσης και ένας από του μεγαλύτερους προορισμούς κρουαζιέρας όπου υπάρχουν και οι έδρες κάποιων εταιρειών κρουαζιέρας είχε έσοδα 834 εκ. ευρώ δηλ. το 8,5% του Ευρωπαϊκού συνόλου. Το 4% αυτού του ποσού αντιστοιχεί στις αποδοχές τω εργαζομένων στις εταιρείες κρουαζιέρας ενώ το 37% προηλθε από τις μεταφορές και τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που σχετίζονται με την κρουαζιέρα.