Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24-12-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψηφίσεις δαπανών.
2. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
3. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2018.
4. Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
5. Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Φρατζής Νέστωρ – Δημοτικός Σύμβουλος,Αντιπρόεδρος Δημ. Συμβουλίου – Πρόεδρος
2. Μαρίνος Ιωάννης- Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος
3. Αλεξανδράκη Μαρία- Δημοτική Σύμβουλος –Μέλος
4. Λελέκης Μιχαήλ - Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας – Μέλος
5. Γιαννικουρής Νικήτας - Εκπρόσωπος ελάσσονος μειοψηφίας – Μέλος
6. Κουλλιάς Εμμανουήλ-Εκπρόσωπος του Σωματείου Παράκτιας Αλιείας "ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ" - Μέλος`
7. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Καλύμνου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μαγκούλιας Ποθητός – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παντελής Γεώργιος - Δημότης
3. Μιχαήλου Γεώργιος - Εκπρόσωπος Σωματείου Παράκτιας Αλιείας "Παναγία Υπαπαντή"
4. Ζερβός Σακελλάριος -Εκπρόσωπος Μείζονος Μειοψηφίας
5. Πολίτης Εμμανουήλ - Εκπρόσωπος Ελάσσονος Μειοψηφίας
6. Ο εκάστοτε Υπολιμενάρχης Καλύμνου

Ανακοίνωση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο)

Κάλυμνος, 3-3-2017
Αρ. πρωτ. 192
 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του κεντρικού λιμένα Καλύμνου σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1 Παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4264, ότι από Δευτέρα 06/03/2017 και από ώρα 09.00 έως και 14.00 μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, η δε λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την Δευτέρα 13/03/2016 στις 14.00. Τα δικαιολογητικά θα περιέχονται σε φάκελο αριθμημένα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Ανακοίνωση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο)

Κάλυμνος, 3-3-2017
Αρ. πρωτ. 192
 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας απλής χρήσης χώρου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμο) στην χερσαία λιμενική ζώνη του κεντρικού λιμένα Καλύμνου σύμφωνα με τον Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α’) Άρθρο 1 Παράγραφος 8 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4264, ότι από Δευτέρα 06/03/2017 και από ώρα 09.00 έως και 14.00 μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, η δε λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι την Δευτέρα 13/03/2016 στις 14.00. Τα δικαιολογητικά θα περιέχονται σε φάκελο αριθμημένα όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.