Διαβουλεύσεις

 

Δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό χερσαίας ζώνης λιμένων Καλύμνου

Κάλυμνος, 21-3-2016

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση για τον Κανονισμό χρήσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Καλύμνου, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας (www.portofkalymnos.com) και να υποβάλλουν τις έγγραφες παρατηρήσεις τους, στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου έως και την 1η Απριλίου 2016.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός

*** Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τον υπό διαβούλευση Κανονισμό καθώς και τη σχετική πρόσκληση.

Κανονισμός χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένων Καλύμνου (PDF)

Ενημέρωση για διαβούλευση (PDF)