Μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τρικοίλης Αναστάσιος, Δημοτικός σύμβουλος (πλειοψηφίας). Πρόεδρος.

2.Κουτούζης Σταμάτιος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Γιωργαντή Παντελή.

3.Κουτούζη Vogelzang Καλλιόπη , Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας) με αναπληρωτή της τον Σφουγγαριστό Χαράλαμπο.

4.Αλαχούζος Ιωάννης Χρυσόστομος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον Ψαρά Γεώργιο.

5.Μαύρου Καλλιόπη, Δημοτική σύμβουλος (μειοψηφίας) με αναπληρωτή της τον Μαύρο Γεώργιο.

6.Ο εκάστοτε προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

7.Μαρτίνος Γεώργιος, ως δημότης με αναπληρώτρια την Μεϊμάρη Ελένη.