"Να μαζέψουμε τα κομμάτια του Υπουργείου Ναυτιλίας"

11-7-2012 3-33-47 πμΗ πλήρης αναβάθμιση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι ο άμεσος στόχος του Κωστή Μουσουρούλη:

"Βασική προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση, η αναβάθμιση και η βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου. Και αυτό θα γίνει στο πλαίσιο μιας κατάλληλης και σύγχρονης οργανωτικής δομής και μιας αποτελεσματικής διοίκησης της λειτουργίας του" τόνισε και προσέθεσε:


"Είναι γνωστές οι συνεχείς και αλλοπρόσαλλες μεταβολές των τελευταίων ετών και οι επιπτώσεις τους σε κάθε επίπεδο. Πρώτη μας δουλειά, που ξεκίνησε ήδη, είναι να «μαζέψουμε τα κομμάτια» του Υπουργείου και να προετοιμάσουμε τη νέα αυτή δομή, συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα, με τη μείωση του κόστους λειτουργίας. Το Υπουργείο θα δημοσιεύει Ετήσιο Απολογισμό του έργου του, καθώς και Ετήσιο Ισολογισμό εσόδων-εξόδων. Από του χρόνου θα δημοσιεύει και τον προγραμματισμό του.

Η ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση είναι επείγουσα προτεραιότητα, όπως και η οργανωμένη υποστήριξη του νομοθετικού μας έργου".