Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 18-06-2024 και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δ.Λ.Τ.Κ.
 2. 2.Εξειδίκευση πιστώσεων.
 3. 3.Ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ.Κ. στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων.
 4. 4.Ορισμός υπογράφοντα σύμβασης για προμήθεια P.O.S. από την τράπεζα ALPHA BANK.
 5. 5.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μιχαήλ Ελ Κολί..
 6. 6.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μιχαήλ Ελ Κολί..
 7. 7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καλίτση Ελευθέριο.
 8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παπαχατζή Νικόλαο.
 9. 9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καρανικόλα Πανορμίτη.
 10. 10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκουφεζή Νικόλαο.
 11. 11.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Χατζηθεοδώρου Μιχαήλ.
 12. 12.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Σκυλλά Νίκη.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος