Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 25-05-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Ψήφιση 1ης αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2023 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
  2. Εξέταση αιτήματος κα Μηλάτου Πετράντας.
  3. Εξέταση αιτήματος κα Συνδαγγέλου Νομικής
  4. Εξέταση αιτήματος κ. Καμπούρη Βασιλείου.
  5. Τροποποίηση  της με αρ. 76/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.
  6. Παραχώρηση χώρου για την υλοποίηση εκδηλώσεων  Π.Ε. Καλύμνου
  7. Ψηφίσεις δαπανών.
  8. Εξειδίκευση πιστώσεων

                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                      Μπούκης Μιχαήλ