Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Παρασκευή 05-07-2024 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Έγκριση ισολογισμού οικ. Έτους 2023 του Δ.Λ.Τ.Κ.
  2. 2.Παραχώρηση χώρου για την διεξαγωγή αγώνων RODOS CUP και AEGEAN REGATA.
  3. 3.Κατάρτιση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της Νέας Παραλίας-Πόθιας.
  4. 4.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καμπούρη Βασίλειο.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος