Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 21-03-2024 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
 2. 2.Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
 3. 3.Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων 2025-2028.
 4. 4.1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2024 του Δ.Λ.Τ.Κ.
 5. 5.Εξέταση αιτήματος κα Μηλάτου Ευαγγελίας.
 6. 6.Εξέταση αιτήματος κ. Κυπραίου Σπυρίδωνος.
 7. 7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καρανικόλα Πανορμίτη (MAESTRO)..
 8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σδρέγα Αναστάσιο.
 9. 9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καβουκλή Σωφρόνιο.
 10. 10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Καλοτίνα.
 11. 11.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γάτη Παντελή.
 12. 12.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καλόμοιρος-Χατζημιχάλης Ο.Ε. (HOMU).
 13. 13.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καλόμοιρος-Χατζημιχάλης Ο.Ε. (MASTER GRILL).
 14. 14.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος