Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 29-01-2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Σύσταση σε σώμα του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
  2. 2.Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2024.
  3. 3.Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2024.
  4. 4.Ανάθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Κ. στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων.

 

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                        Τρικοίλης Αναστάσιος