Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 22-06-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εξέταση αιτήματος αθλητικού συλλόγου ¨ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ”.
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μαμουζέλο Γεώργιο.
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καμπουράκη Θέμελη-Αυγουστίνο Εμμανουήλ Ο.Ε.
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Σέμπρου Φουκαίνα για την τοποθέτηση μέσα στην αίθουσα αναμονής επιβατών της εξωτερικής αποβάθρας, αυτόματου πωλητή αναψυκτικών και νερού.
  5. Διαπίστωση αδυναμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου» και ανάθεση σε ιδιώτη.
  6. Μετακίνηση Προέδρου.

                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                     Μπούκης Μιχαήλ