Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 05 -04-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με το ηρώο Μιαούλη.
  2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Πάσχα.
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Μπαϊράμη Ειρήνη.
  5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ξυλουρά Νομική.
  6. Εξέταση αιτήματος κα Σέμπρου Φουκαίνας.
  7. Εξειδίκευση πιστώσεων
  8. Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                       Μπούκης Μιχαήλ