Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Παρασκευή 23-09-2022 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
  2. 2.4η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2022 του Δ.Λ.Τ.Κ.
  3. 3.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στους Κ. Καστρουνή - Μ. Πετρίδη Ο.Ε.
  4. 4.Εξέταση αιτήματος κα Συνδάγγελου Νομικής.
  5. 5.Εξειδίκευση πιστώσεων.
  6. 6.Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                            Μπούκης Μιχαήλ