Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 11.10.2021

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς την Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 11:00 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εξουσιοδότηση δικηγόρου.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στην ημερομηνία δικάσιμου.

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                      Μπούκης Μιχαήλ