Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 06.09.2021

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας, την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 (ΦΕΚ 4054/Β/03-09-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στην κα Κοσσάρη Καλλιόπη.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Αγγελίδη Νικόλαο.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου στον κ. Βούρο Γεώργιο.
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γάτη Παντελή.
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γλυνάτση Ιωάννη.
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσσάρη Σακελλάριο.
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Λιά Θεόφιλο.
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.
 13. Ψηφίσεις δαπανών.
 14. Έγκριση μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα

 

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                      Μπούκης Μιχαήλ