Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 18-3-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/03/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Καθορισμός θέσεων για στάσιμο – πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο.
2. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου.
3. Λήψη απόφασης για αποστολή των απολογισμών 2009-2014 για έλεγχο, στον Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης αυτής για την εξυπηρέτηση σκαφών – ελλιμενισμού.
5. 3η Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2016 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
6. Ψηφίσεις δαπανών.
7. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας υλικών για την επιδιόρθωση στηθαίου, κτηρίου στέγασης γραφείων Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
8. Αίτημα της R-KALYMNOS VIEW για χώρο αφετηρίας – κύριας στάσης στην κεντρική παραλιακή πλατεία της Καλύμνου, για το τουριστικό τρενάκι.
9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή υφιστάμενου προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός