Μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Φρατζής Νέστωρ – Δημοτικός Σύμβουλος,Αντιπρόεδρος Δημ. Συμβουλίου – Πρόεδρος
2. Μαρίνος Ιωάννης- Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος
3. Αλεξανδράκη Μαρία- Δημοτική Σύμβουλος –Μέλος
4. Λελέκης Μιχαήλ - Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας – Μέλος
5. Γιαννικουρής Νικήτας - Εκπρόσωπος ελάσσονος μειοψηφίας – Μέλος
6. Κουλλιάς Εμμανουήλ-Εκπρόσωπος του Σωματείου Παράκτιας Αλιείας "ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ" - Μέλος`
7. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Καλύμνου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μαγκούλιας Ποθητός – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παντελής Γεώργιος - Δημότης
3. Μιχαήλου Γεώργιος - Εκπρόσωπος Σωματείου Παράκτιας Αλιείας "Παναγία Υπαπαντή"
4. Ζερβός Σακελλάριος -Εκπρόσωπος Μείζονος Μειοψηφίας
5. Πολίτης Εμμανουήλ - Εκπρόσωπος Ελάσσονος Μειοψηφίας
6. Ο εκάστοτε Υπολιμενάρχης Καλύμνου