Έγκριση των Αποτελεσμάτων της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2011...

 

24-6-2012 1-26-12 πμΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

          Με την έγκριση των Αποτελεσμάτων της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2011, έκλεισε τις εργασίες της η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)

          Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης, το 2011 ήταν μια χρονιά με θετικά οικονομικά και μεταρρυθμιστικά βήματα, τα οποία ενισχύουν τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. ως σημαντικό κόμβο του χώρου της λιμενικής βιομηχανίας. Αυτή η θετική πορεία θα συνεχισθεί και το 2012, όπως δείχνουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα της οικονομικής χρήσης.

          Είναι γνωστό ότι ως χώρα βιώνουμε μία δημοσιονομική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει για τέταρτη χρονιά σε ύφεση την ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών και των εταιρειών μεταφοράς φορτίων όλοι οι δείκτες είναι πτωτικοί και οι ζημίες των μεγάλων εταιρειών σημαντικές, αφού οι 22 μεγαλύτεροι μεταφορείς κατέγραψαν λειτουργικές ζημίες 5,6 δισ. το 2011. Με μία κρίση, η οποία υποχρεώνει την Ευρώπη σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, που μειώνει συνεχώς τους δείκτες σε Κίνα, ΗΠΑ, και Ιαπωνία, η ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία θα συμπιεσθεί τα επόμενα χρόνια.

1. Παρά την κρίση και τη δύσκολη προσαρμογή στα νέα δεδομένα που ακολούθησαν την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ II σε τρίτο πάροχο, κατά το 2011 ο ΟΛΠ Α.Ε. είχε κέρδη. Ειδικότερα:

 • Τα έσοδα χρήσης παρουσίασαν αύξηση 6,5% παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 9,93%. Αυτό οφείλεται στη σημαντική μείωση των εξόδων διοίκησης και των λειτουργικών εξόδων. Όλοι οι δείκτες (ειδικής ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, ειδικής ρευστότητας) σημείωσαν βελτίωση.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,7 εκ. Ευρώ.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 6,4 εκ. Ευρώ.

   2. Από το 2010 και μετά, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά τη συρρίκνωση του τομέα εμπορευματοκιβωτίων, ενίσχυσε τη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα της κρουαζιέρας και του τομέα αυτοκινήτων (car-terminal). Παρόλα αυτά η αναπτυξιακή μας πολιτική ενίσχυσε συνολικά όλους τους κλάδους ακόμα κι εκεί που καταγράφονται μεσοπρόθεσμα ζημιές. Το 2011, οι τομείς κρουαζιέρας, αυτοκινήτων, εμπορευματοκιβωτίων και ακτοπλοΐας κινήθηκαν αυξητικά, ενώ ο τομέας δεξαμενών κινήθηκε καθοδικά. Ιδιαίτερα στον τομέα κρουαζιέρας η αύξηση +35% ξάφνιασε όλους θετικά, αφού το 2010 σε σχέση με το 2009 υπήρχε μείωση -8,1%.

         3. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. εφαρμόζει το επενδυτικό του πρόγραμμα, ύψους 1 δις. Ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του με ιδιαίτερη έμφαση μετά το ΣΕΜΠΟ στην κρουαζιέρα. Ήδη 4 σημαντικά του έργα στο κεντρικό λιμάνι εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, ενώ για όλα τα έργα έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις εφαρμογής τους, μετά από τιτάνια προσπάθεια ωρίμανσής τους μέσα από το γραφειοκρατικό συγκεντρωτικό σύστημα της κεντρικής διοίκησης.

         4. Το 2011 ήταν επίσης μια σημαντική χρονιά στην ανάπτυξη διεθνών σχέσεων στα πλαίσια της “λιμενικής βιομηχανίας”.

 • επαναδημιουργήσαμε την Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ).
 • γίναμε μέλη της Ένωσης Λιμένων Ευρώπης (ESPO).
 • γίναμε μέλη της MedCruise, διοργανώσαμε τη Γενική της Συνέλευση και εκλέξαμε ως νέο Πρόεδρο της τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Σταύρο Χατζάκο.
 • η MedCruise αποφάσισε πρόσφατα τη μεταφορά της έδρας της από τη Βαρκελώνη στον Πειραιά.
 • δημιουργήσαμε στα πλαίσια της ΕΛΙΜΕ την Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας.
 • συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα fora και σε 20 κοινά με άλλα λιμάνια Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τέλος
 • αποκτήσαμε τον τίτλο του ECOPORT (οικολογικού λιμένα) που μας απενεμήθη από την ESPO.

         5. Στα πλαίσια της επιχειρηματικής και κοινωνικής εταιρικής μας ευθύνης, ξεκινήσαμε το μεγάλο έργο της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, ενός χώρου που ενώνει την Πόλη με το Λιμάνι μέσα από ποικίλες δράσεις πολιτισμού. Το έργο αυτό είναι σήμερα το σημαντικότερο έργο της Αττικής στον χώρο των αναπλάσεων, γι’ αυτό και η Περιφέρεια Αττικής υπόγραψε Μνημόνιο συνεργασίας με τον Ο.Λ.Π. Α.Ε.

         Τόσο το επενδυτικό μας πρόγραμμα, όσο και τα πεπραγμένα του 2011 θα διανεμηθούν μαζί με την οικονομική έκθεση σε χωριστά αναλυτικά φυλλάδια.

          6. Ο τόπος βρίσκεται στο μέσο μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Οφείλουμε να αναπτύξουμε και να μεταρρυθμίσουμε το λιμενικό μας σύστημα, έτσι ώστε η λιμενική βιομηχανία να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη του τόπου και στη μείωση των δημοσιονομικών της ελλειμμάτων. Από την περσινή γενική συνέλευση, απέναντι στις τόσες απαράδεκτες αιτιάσεις, καταθέσαμε ευθέως τις απόψεις μας, οι οποίες σήμερα υποστηρίζονται από ένα ευρύτατο φάσμα δυνάμεων. Τις επαναδιατυπώνουμε συνοπτικά:

 • να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό λιμενικό μοντέλο, που θέλει τη διατήρηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου υπό τον έλεγχο του κράτους, της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και των χρηστών του χώρου της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας.
 • να αναδιαταχθεί σε ένα νέο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο το σύνολο των λιμενικών επιχειρήσεων και ταμείων.
 • να δημιουργηθεί «Ανεξάρτητη Αρχή Λιμένων», η οποία θα επιλύει όλα τα θέματα διαφορών μεταξύ λιμένων και χρηστών.
 • πλήρη διάκριση μεταξύ «Αρχής Λιμένος» στην οποία θα ανατεθεί η άσκηση δημόσιας εξουσίας επί όλων των δραστηριοτήτων και «Επιχείρησης Λιμενικών Υπηρεσιών».
 • συμμετοχή χρηστών και μέσω διαφανών παραχωρήσεων σε όσους δημιουργούν νέες υποδομές, μακροχρόνιες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.
 • ευρύτατες συνενώσεις λιμένων σε επιχειρηματικά holdings με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας όλων των λιμένων της χώρας.

           Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. από κάθε άποψη είναι ο leader της λιμενικής βιομηχανίας της χώρας. Ο ηγετικός του ρόλος μέσα από την ΕΛΙΜΕ τον οδηγεί στην πλήρη διάχυση των δυνατοτήτων του στο σύνολο των λοιπών λιμένων της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας. Σε μια εποχή δύσκολων συγκυριών οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι το κρατικό μοντέλο της πελατειακής δημοκρατίας και το θατσερικό μοντέλο της πλήρους ιδιωτικοποίησης δεν υπηρετούν τα συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων της χώρας. Οι μεικτές επιχειρήσεις, οι οποίες σέβονται τα κοινωνικά δικαιώματα και προστατεύουν το περιβάλλον, αποτελούν το μόνο βιώσιμο σχήμα και στον χώρο της λιμενικής βιομηχανίας.