Αυξημένα κατά 8,2% αναμένονται τα συνολικά έσοδα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.) για το 2013

olpΑυξημένα κατά 8,2% (121,9 εκ. Ευρώ) αναμένονται τα συνολικά έσοδα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.) για το 2013, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση του χώρου των ναυτιλιακών μεταφορών διεθνώς και την ύφεση της ελληνικής οικονομίας.

        Όπως προκύπτει από τον «Προϋπολογισμό Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013», τον οποίο ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε., κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της ανόδου του κύκλου εργασιών του Οργανισμού παίζουν τα αυξημένα κατά 42,8% έσοδα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και η συνεχής μείωση των δαπανών (2,5% οι γενικές και 9,2 οι εργασιακές) παρά την αύξηση των τιμών για αναλώσιμα και συντηρήσεις του λιμένα.

          Το λειτουργικό αποτέλεσμα του 2013 αναμένεται να ανέλθει σε 13,8 εκατ. Ευρώ ενώ το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων σε κέρδη 13.300.000 Ευρώ.

          Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε.                κ. Γιώργος Ανωμερίτης: «Μετά τις ζημιές του 2009 λόγω των απεργιών και της κρίσης, ο ΟΛΠ Α.Ε. για τέταρτη συνεχή χρονιά (2010-2013) θα παρουσιάσει κέρδη, χωρίς πλέον εσωτερικές τριβές και με σταθερή ανάπτυξη πλην του τομέα εμπορευματοκιβωτίων και των τομέων κρουαζιέρας και car-terminal. Ο ΟΛΠ Α.Ε. αναμένει να αποκομίσει σημαντικά κέρδη τα επόμενα χρόνια από μία νέα μεταρρυθμιστική πορεία του λιμενικού συστήματος της χώρας μέσα από ευρύτερες συνενώσεις και νέες επενδυτικές παραχωρήσεις στα πλαίσια του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της λιμενικής αγοράς».