Πρόσκληση τελετής παραλαβής και παράδοσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στη νέα διοίκηση

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.