Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Κάλυμνος, 14-5-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 15/05/2019 και ώρα 18:00 στo Δημοτικό Μέγαρο με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αιτημάτων που έχουν κατατεθεί, σχετικά με τις προεκλογικές εμφανίσεις των δημοτικών παρατάξεων, που συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται λόγω ότι το διάστημα έως τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου είναι πολύ μικρό.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής