Πρόσκληση

Κάλυμνος, 28-6-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούμε όσους διαθέτουν σκάφος ιδιωτικό άνω των 7 μέτρων, να προσέλθουν στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου, προκειμένου να αιτηθούν θέση ενοικίασης.
Θα διατεθούν 10 θέσεις με ελάχιστο χρόνο ενοικίασης 4 μήνες.

Ο Πρόεδρος


Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός