Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη νέου Σχεδίου Παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση για Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη νέου Σχεδίου Παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στον Λιμένα Καλύμνου αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.