Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Καλύμνου του επικίνδυνου λόγω ακινησίας πλοίου Φ/Γ «ΠΑΥΛΟΣ Σ»