Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου

yatchinkalymnosΠρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου : Τηλιακός Σακελλάρης - Δημοτικός Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου : Κορφιάς Σεβαστός - Δημοτικός Σύμβουλος

 

Τακτικά μέλη
1. Τηλιακός Σακελλάρης - Δημοτικός Σύμβουλος - Πρόεδρος
2. Κορφιάς Σεβαστός - Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος
3. Πέρος Γεώργιος - Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος
4. Λελέκης Μιχαήλ - Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας - Μέλος
5. Χατζημιχάλης Χρήστος - Εκπρόσωπος μείζονος μειοψηφίας - Μέλος
6. Εκπρόσωπος το Σωματείου Παράκτιας Αλιείας "ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ" - Μέλος
7. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Καλύμνου
 
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Μαρίνος Ιωάννης - Δημότης
2. Παντελής Γεώργιος - Δημότης
3. Εκπρόσωπος Σωματείου Παράκτιας Αλιείας "ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ"
4. Ψαρομπάς Βασίλειος - Εκπρόσωπος Μείζονος Μειοψηφίας
5. Γαβαλάς Νικόλαος - Εκπρόσωπος Μείζονος Μειοψηφίας
6. Ο εκάστοτε Υπολιμενάρχης Καλύμνου